Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

z dnia 15 kwietnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 18 maja 2011 roku, Nr 102, poz. 585


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1456;wersja do druku