Ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 4 marca 2011

opublikowano w Dz.U. z 6 kwietnia 2011 roku, Nr 73, poz. 390


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;wersja do druku