Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

z dnia 25 marca 2011

opublikowano w Dz.U. z 8 kwietnia 2011 roku, Nr 75, poz. 398


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;wersja do druku