Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

z dnia 25 lutego 2011

opublikowano w Dz.U. z 5 kwietnia 2011 roku, Nr 72, poz. 380


wersja do druku