Ustawa o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

z dnia 4 lutego 2011

opublikowano w Dz.U. z 5 kwietnia 2011 roku, Nr 72, poz. 379


wersja do druku