Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

z dnia 4 lutego 2011

opublikowano w Dz.U. z 3 marca 2011 roku, Nr 45, poz. 235


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764;

  2. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

  3. 10 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 747;wersja do druku