Ustawa o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

z dnia 20 stycznia 2011

opublikowano w Dz.U. z 10 marca 2011 roku, Nr 52, poz. 266


wersja do druku