Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

z dnia 20 stycznia 2011

opublikowano w Dz.U. z 7 marca 2011 roku, Nr 48, poz. 245


wersja do druku