Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

z dnia 3 grudnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 30 grudnia 2010 roku, Nr 257, poz. 1723


wersja do druku