Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji

z dnia 26 listopada 2010

opublikowano w Dz.U. z 21 grudnia 2010 roku, Nr 240, poz. 1602


wersja do druku