Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

z dnia 3 lutego 2011

opublikowano w Dz.U. z 23 lutego 2011 roku, Nr 39, poz. 202


wersja do druku