Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

z dnia 5 stycznia 2011

opublikowano w Dz.U. z 16 lutego 2011 roku, Nr 34, poz. 172


wersja do druku