Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

z dnia 8 października 2010

opublikowano w Dz.U. z 12 listopada 2010 roku, Nr 213, poz. 1395


wersja do druku