Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

z dnia 16 grudnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 30 grudnia 2010 roku, Nr 257, poz. 1725


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1095;wersja do druku