Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 29 października 2010

opublikowano w Dz.U. z 30 listopada 2010 roku, Nr 226, poz. 1475


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 28 czerwca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 986;wersja do druku