Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

z dnia 3 grudnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 20 grudnia 2010 roku, Nr 239, poz. 1593


wersja do druku