Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

z dnia 25 listopada 2010

opublikowano w Dz.U. z 20 grudnia 2010 roku, Nr 239, poz. 1591


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 9 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1512;wersja do druku