Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

z dnia 25 listopada 2010

opublikowano w Dz.U. z 30 listopada 2010 roku, Nr 226, poz. 1478


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;wersja do druku