Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

z dnia 24 września 2010

opublikowano w Dz.U. z 23 listopada 2010 roku, Nr 219, poz. 1442


wersja do druku