Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

z dnia 24 września 2010

opublikowano w Dz.U. z 25 października 2010 roku, Nr 197, poz. 1306


wersja do druku