Ustawa o rybactwie śródlądowym

z dnia 18 kwietnia 1985

opublikowano w Dz.U. z 9 maja 1985 roku, Nr 21, poz. 91


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 19 listopada 1999, Dz.U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178;

 2. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 3. 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz. 875;

 4. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 5. 18 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 115, poz. 1229;

 6. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880;

 7. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1087;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 9. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 21, poz. 125;

 10. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 11. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 12. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 200, poz. 1322;wersja do druku