Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

z dnia 12 sierpnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 13 sierpnia 2010 roku, Nr 148, poz. 993


wersja do druku