Ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

z dnia 12 sierpnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 13 sierpnia 2010 roku, Nr 148, poz. 992


wersja do druku