Ustawa o podatku rolnym

z dnia 15 listopada 1984

opublikowano w Dz.U. z 23 listopada 1984 roku, Nr 52, poz. 268


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz. 875;

 2. 10 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1680;

 3. 8 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 110, poz. 1039;

 4. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 5. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 6. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365;

 7. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1419;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1484;

 10. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1412;

 11. 7 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 245, poz. 1775;

 12. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1825;

 13. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 109, poz. 747;

 14. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 730;

 15. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1655;

 16. 19 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 458;

 17. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 226, poz. 1475;

 18. 10 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 660;wersja do druku