Ustawa o sporcie

z dnia 25 czerwca 2010

opublikowano w Dz.U. z 15 lipca 2010 roku, Nr 127, poz. 857


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 151, poz. 1014;

  2. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

  3. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092;

  4. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 208, poz. 1240;

  5. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 208, poz. 1241;

  6. 13 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 490;

  7. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku