Ustawa o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 18 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2009 roku, Nr 223, poz. 1779


wersja do druku