Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 2 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2009 roku, Nr 223, poz. 1778


wersja do druku