Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję

z dnia 2 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2009 roku, Nr 223, poz. 1777


wersja do druku