Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

z dnia 20 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2009 roku, Nr 223, poz. 1776


wersja do druku