Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

z dnia 2 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 28 grudnia 2009 roku, Nr 222, poz. 1752


wersja do druku