Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

z dnia 23 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 24 grudnia 2009 roku, Nr 221, poz. 1736


wersja do druku