Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

z dnia 23 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 24 grudnia 2009 roku, Nr 221, poz. 1735


wersja do druku