Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

z dnia 2 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1709


wersja do druku