Ustawa o izbach lekarskich

z dnia 2 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1708


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

  2. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

  3. 19 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 779;wersja do druku