Ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 5 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1705


wersja do druku