Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

z dnia 27 sierpnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 24 września 2009 roku, Nr 157, poz. 1241


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 2. 29 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 208, poz. 685;

 3. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1020;

 4. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 161, poz. 1078;

 5. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 226, poz. 1475;

 6. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 7. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 8. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 178, poz. 1061;

 9. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1170;

 10. 28 czerwca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 986;

 11. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1456;

 12. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1548;wersja do druku