Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

z dnia 19 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 16 grudnia 2009 roku, Nr 213, poz. 1651


wersja do druku