Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

z dnia 19 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 16 grudnia 2009 roku, Nr 213, poz. 1650


wersja do druku