Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego

z dnia 20 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 8 grudnia 2009 roku, Nr 207, poz. 1595


wersja do druku