Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.)

z dnia 4 grudnia 1991

opublikowano w Dz.U. z 9 grudnia 2009 roku, Nr 208, poz. 1505


wersja do druku