Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

z dnia 5 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 7 grudnia 2009 roku, Nr 206, poz. 1589


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 29 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 98, poz. 625;wersja do druku