Kodeks karny

z dnia 6 czerwca 1997

opublikowano w Dz.U. z 2 sierpnia 1997 roku, Nr 88, poz. 553


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 111, poz. 1061;

 2. 11 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 179, poz. 1750;

 3. 3 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 199, poz. 1935;

 4. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255;

 5. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 25, poz. 219;

 6. 18 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 626;

 7. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 889;

 8. 8 października 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 243, poz. 2426;

 9. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 86, poz. 732;

 10. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 757;

 11. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1109;

 12. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1363;

 13. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 178, poz. 1479;

 14. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493;

 15. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 16. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 226, poz. 1648;

 17. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 89, poz. 589;

 18. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 850;

 19. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 124, poz. 859;

 20. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1378;

 21. 12 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 90, poz. 560;

 22. 9 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 122, poz. 782;

 23. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 24. 19 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 173, poz. 1080;

 25. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 214, poz. 1344;

 26. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 62, poz. 504;

 27. 16 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 63, poz. 533;

 28. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 29. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 30. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 190, poz. 1474;

 31. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 32. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1589;

 33. 17 grudnia 2009, Dz.U. z 2010 roku Nr 7, poz. 46;

 34. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 227;

 35. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 229;

 36. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 98, poz. 626;

 37. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 125, poz. 842;

 38. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 39. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1018;

 40. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1021;

 41. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 42. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 240, poz. 1602;

 43. 25 listopada 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 17, poz. 78;

 44. 20 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 48, poz. 245;

 45. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 72, poz. 381;

 46. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 94, poz. 549;

 47. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 117, poz. 678;

 48. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 129, poz. 734;

 49. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 133, poz. 767;

 50. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 191, poz. 1135;

 51. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 217, poz. 1280;

 52. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 233, poz. 1381;

 53. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1431;

 54. 10 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 611;wersja do druku