Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

z dnia 13 grudnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 1 grudnia 2009 roku, Nr 203, poz. 1569


wersja do druku