Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 61/08

z dnia 23 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 1 grudnia 2009 roku, Nr 202, poz. 1568


wersja do druku