Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wy┐szym

z dnia 5 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 1 grudnia 2009 roku, Nr 202, poz. 1553


wersja do druku