Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

z dnia 12 września 2009

opublikowano w Dz.U. z 1 grudnia 2009 roku, Nr 202, poz. 1547


wersja do druku