Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 23 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 30 listopada 2009 roku, Nr 201, poz. 1542


wersja do druku