Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

z dnia 23 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 30 listopada 2009 roku, Nr 201, poz. 1541


wersja do druku