Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 64/08

z dnia 17 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 listopada 2009 roku, Nr 195, poz. 1520


wersja do druku