Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 88/08

z dnia 10 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 16 listopada 2009 roku, Nr 191, poz. 1484


wersja do druku